بخشداری مرکزی سمنان
ENGLISH
شرح وظايف بخشداري

شرح وظايف  بخشداري

الف ) امور سياسي و انتظامي بخش

- اجراي سياست هاي عمومي دولت و استقرار امنيت در سطح بخش

- جمع آوري اخبار و شايعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداري

- شناسايي اوضاع اجتماعي و سياسي و ريشه يابي عوامل احتمالي ناامني ها در بخش

- شركت در جلسه شوراي تامين و ارائه پيشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسي

- اعمال نظارت بر مسائل سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي بخش

- سركشي از روستاها و بررسي مشكلات و ايجاد هماهنگي در جهت رفع ، آن ها با همكاري شوراهاي اسلامي تشويق و ترغيب مردم به انجام مشاركت عمومي در جهت سياست هاي نظاي جمهوري اسلامي در تمامي ابعاد نظارت عاليه بر توزيع ارزاق عمومي در سطح بخش

ج ) امور اقتصادي و فرهنگي بخش

- پيگيري جذب اعتبارات تخصيصي براي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اقتصادي بخش

- تشويق مردي براي اجراي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اجتماعي در سطح بخش

- بازديد از پروژه هاي عمراني سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداري

- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به امور اقتصادي در سطح بخش

د ) امور اجتماعي

- رسيدگي به امور ايثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشي از خانواده هاي مستمند و محروم بخش

- تشكيل جلسات عمومي در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالي

- پيگيري و حل اعتراضات موردي در سطح بخش

- دست يابي به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگي اهالي بخش

- برقراري ارتباط نزديك با مئولين بخش

- تنظيم گزارش ماهانه از اوضاع عمومي بخش

- برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي رروستا و بخش

- بررسي نيازها و مشكلات روستائيان

- انجام و پيگيري ساير امور محوله از جانب مافوق


 

1395/11/10

نشاني: سمنان- ميدان نماز- بخشداري مركزي سمنان - كد پستي:3519683141 - ايميل روابط عمومي: bkinfo.semnan@ostan-sm.ir - تلفن: 5-33331583-023 - دورنگار: 33334870 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به بخشداری مرکزی سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal